Konferans Temel Başlıkları (bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere): Mühendislik Problemlerinde:

 • Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • Derin Öğrenme Uygulamaları
 • Zeki Optimizasyon Çözümleri
 • Robotik / Softrobotik ve Kontrol Uygulamaları
 • Hibrit Sistemlerle Çözümler
 • Zeki Çözümler İçin Algoritma Tasarımı
 • Görüntü / Sinyal İşleme Destekli Zeki Çözümler
 • Veri İşleme Odaklı Zeki Çözümler
 • Siber Güvenlikte Zeki Çözümler
 • Siber – Kritik Altyapılarda Gerçek Zamanlı Uygulamalar
 • Zeki Sistemlere dayalı Güvenlik Protokolleri
 • Saldırı Tespit/Önleme Sistemlerinde Zeki Çözümler
 • Tahmin ve Teşhis Uygulamaları
 • İnşaat Mühendisliğinde Zeki Çözümler
 • Uygulamalı Matematik ve Yaklaşım Teorisi
 • Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon
 • Lineer Cebir ve Uygulamaları
 • Nümerik Analiz
 • Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları
 • Olasılık ve İstatistik
 • Kriptografi
 • Yöneylem Araştırması ve Geleneksel Optimizasyon
 • Ayrık Matematik ve Kontrol
 • Nonlineer Dinamik Sistemler ve Kaos
 • Genel Mühendislik Uygulamaları
 • Genel Topoloji
 • Sayı Teorisi
 • Algebra Analiz
 • Çizge Teorisi
 • Kinematik
 • Kriptografi
 • Yeşil Teknoloji Mühendisliği