Her türlü sorunuz için;
E-Posta: icaiame.umymk@gmail.com

Sekreterya
Öğr. Gör. Nilgün ŞENGÖZ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye) nilgunsengoz@mehmetakif.edu.tr

Konaklama / Mekan Danışma
Doktorant Merve AYDEMİR (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye) merve.aydemir90@gmail.com

Seyahat / Ulaşım
Arş. Gör. Şadi Fuat ÇANKAYA (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye) sadicankaya@sdu.edu.tr

Web / Tasarım / Konferans Oturumları
Ali TOPAL (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye) alitopal34@gmail.com