Her türlü sorunuz için;
E-Posta: info@icaiame.com

Sekreterya
Öğr. Gör. Nilgün ŞENGÖZ (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye) nilgunsengoz@mehmetakif.edu.tr

Konaklama ve Kayıt / Mekan Danışma
Öğr. Gör. Dr. Gül Fatma TÜRKER (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye) gulturker@sdu.edu.tr
Öğr. Gör. Çilem KOÇAK (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye) cilemkocak@isparta.edu.tr

Seyahat / Ulaşım
Öğr. Gör. Dr. Ferdi SARAÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye) ferdisarac@sdu.edu.tr

Web / Tasarım / Konferans Oturumları
Ali TOPAL (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye) alitopal34@gmail.com
Cem Deniz KUMRAL (Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey) cemkumral2434@hotmail.com