Bildiri gönderimleri İngilizce veya Türkçe olabilir (Bildirileriniz, sunum diline göre İngilizce veya Türkçe olacaktır. Her bildiri için 10 dakika sunum + 5 dakika soru aşaması olacaktır).

Gönderilen eserin intihal oranı %20’yi geçmemelidir. Bu kriterin karşılandığından emin olmak yazarın sorumluluğundadır.

Özet Bildiri göndermek için bu bağlantıdan giriş yaparak ilgili formu doldurarak gönderebilirsiniz

Özet Bildiriniz Kabul Edilmesi durumunda; aşağıdaki linkleri kullanarak tam metin bildirinizi hazırlayabilirsiniz.

İngilizce Tam Metin Kuralları

Türkçe Tam Metin Kuralları

 

Özet metin veya Tam metin bildiri gönderimlerinizi aşağıdaki bağlantıyı kullanarak yapabilirsiniz.: https://submission.icaiame.com

Hakemleme ve Yayınlama Süreçleri Hakkında

• Bildirileriniz yayına dahil edilmek üzere yüksek kalitede hazırlanmaları gerekmektedir.
• Bildirleriniz tek-körlü hakemleme işlemi yapılarak değerlendirilecektir. Bu durum hakemlerin, yazar (lar) tarafından görülmediği anlamına gelmektedir.
• Tüm bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından incelenecektir.
• Bir bildirinin özet olarak yayınlanabilmesi veya dergilere tavsiye edilebilmesi için konferansta sunulması gerekmektedir.
• Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından yazarlar hakem raporlarını görebilirler. Bir sonraki adım, bildirinin intihal açısından kontrol edilmesidir. Kabul edilen tüm bildiriler konferans programında ve özet kitabında yer alacaktır.
• Kabul edilen ve tam metin olarak gönderilen bildiriler, hakem ve editör yorumlarına göre Springer Series, TR-INDEX özel sayısı veya uluslararası indeksli dergilere önerilecektir.
• Tam metin yazılarınız dergilerin kapsam ve kalite şartlarına göre tekrar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilecektir. Dergilerin yayın koşullarına göre kabul ve ret hakları editörlere aittir.