Bildiriler İngilizce veya Türkçe olmalıdır (Sunumlar çalışma diline göre, İngilizce veya Türkçe olacaktır. Sunum kapsamı 10 dk. sunum + 5 dk. soru-cevap odaklı planlanmıştır). Dikkat: İngilizce çalışmalar Springer serisi ve muhtemel, uluslararası indeksli dergiler (çalışma seçilir ve yazarlar tarafından genişletilirse) içindir. Türkçe çalışmalar ise konferans e-kitabı (e-ISNN kayıtlı) ve muhtemel, ULAKBİM-TR indeksli dergiler (çalışma seçilir ve yazarlar tarafından genişletilirse) içindir. Katılımcıların çalışmalarını bu kıstaslara göre hazırlamaları rica olunur. Özet ve Tam Metin bildiri gönderimi için EasyChair linkine tıklayınız: https://easychair.org/conferences/?conf=icaiame2020 Bildiri Şablonları:

  Springer Series: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies için şablonlar: Word Şablonu / Latex Şablonu Springer çalışmaları / manuscript hazırlamaya ilişkin daha fazla yardımcı bilgi için buraya tıklayınız.

İngilizce çalışmalardan seçilmiş olanlar; genişletilmek suretiyle, aşağıdaki uluslararası indeksli dergilere önerilecektir (daha fazla bilgi eklenecektir): * Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (ESCI İndeksli) * International Journal of Forensic Software Engineering * Journal of Multidisciplinary Developments Türkçe yazılacak çalışmalar için; * Çalışmalar 11 punto Times New Roman yazı tipi ile Word ortamında yazılabilecektir. * Referans stili APA kullanılacaktır. * Konferans şablonuna adaptasyon konferans komiteleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen ve sunulan Türkçe çalışmalar konferans e-kitabında (e-ISSN kayıtlı) basılacaktır (daha fazla bilgi eklenecektir). Türkçe çalışmalardan seçilmiş olanlar; genişletilmek suretiyle, aşağıdaki ULAKBİM-TR indeksli dergilere önerilecektir (daha fazla bilgi eklenecektir): * Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

Değerlendirme / Hakemlik Süreci Hakkında
• Bildirilerin, yayınlanabilmeleri için yüksek kalitede hazırlanması gerekmektedir. • Değerlendirme / hakemlik süreçleri, yazarların hakemleri göremediği tek-körleme sistemi ile gerçekleşmektedir. • Gönderilen bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir.