İLK SUNUŞ FORMATI (WORD Dosyası olarak gönderilmelidir.)

*** Makale ilk gönderimi aşamasında Benzerlik Raporu yüklenmelidir.
(iThenticate / Turnitin – maksimum benzerlik oranı %20’nin altında olmalıdır.)

METİN: Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yayın olduğunu belirtmelidirler.

BAŞLIK: Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu, 2. derece ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk harfi büyük ve font kalınlığı normal olacak şekilde yazılmalıdır.
(Türkçe makalelerde metin içerisinde kullanılan başlıkların, altbaşlıkların, şekil ve tablo açıklamalarının tümünün ingilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir).

ÖZET: En az 150 en fazla 200 olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da ingilizce olarak yazılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: En az 3 en fazla 5 adet Türkçe/ İngilizce olarak verilmelidir.

METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmaya ilişkin kısımları kapsar.

KAYNAKLAR: IEEE formatında olmalıdır.
Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bildiri kitapçığında basılmış bildiri ise:
[#] A. Author of Paper and B. Author of Paper, “Title of paper,” in Title of Published Proceedings: Proceedings of the Title of Conf.: Subtitle of the conference, Month Date, Year, Location, A. Editor and B. Editor, Eds. Place of publication: Publisher, Year. pp. inclusive page numbers.
[1] L. Liu and H. Miao, “A specification-based approach to testing polymorphic attributes,” in Formal Methods and Software Engineering: Proc.of the 6th Int. Conf. on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 2004. pp. 306-19.

Kaynak İnternette yayınlanmış bildiri ise:
[#] A. Author of Paper and B. Author of Paper, “Title of paper,” in Proceedings of the Title of Conf.: Subtitle of the conference, Month Date, Year, Location [Format]. Place of publication: Publisher, Year. Available: Database Name (if appropriate), internet address. [Accessed: date of access].
[3] J. Lach, “SBFS: Steganography based file system,” in Proc. of the 2008 1st Int. Conf. on Information Technology, IT 2008, 19-21 May 2008, Gdansk, Poland [Online]. Available: IEEE Xplore, http://www.ieee.org. [Accessed: 10 Sept. 2010].

Kaynak Dergi ise:
[#] A. A. Author of the article. “Title of article,” Title of Journal, vol. #, no. #, pp. page number/s, Month year. Doi: xxx.xxxx
[3] J. R. Beveridge and E. M. Riseman, “How easy is matching 2D line models using local search?” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 19, pp. 564-579, June 1997. Doi: xxx.xxxx

Kaynak bir tez ise:
[#] A. A. Author, “Title of thesis: Subtitle,” Unpublished thesis type, Abbrev, Dept., Abbrev. Univ., Location of University, Abbrev. State, Country, Year.
[4] M. W. Dixon, “Application of neural networks to solve the routing problem in communication networks,” Ph.D. dissertation, Murdoch Univ., Murdoch, WA, Australia, 1999.

Kaynak kitap ise:
Authored: [#] A. Author, Title: Subtitle (in italics), Edition(if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).
[5] R. Hayes, G. Pisano, D. Upton, and S. Wheelwright, Operations, Strategy, and Technology: Pursuing the competitive edge. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.
Edited: [#] A. A. Editor, Title: Subtitle (in italics), Edition(if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).
[6] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996. (Editör)

Kaynak internet dökümanı ise:
[#] A. Author, “Document title,” Webpage name, Source/production information, Date of internet publication. [Format]. Available: internet address. [Accessed: Date of access].
[7] J. Geralds, “Sega Ends Production of Dreamcast,” vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

ÇİZELGE VE ŞEKİLLER:
Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekiller en fazla 14 cm genişliğinde ve yüksek çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır.

FORMÜLLER VE BİRİMLER:
Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

SİMGELER VE KISALTMALAR :
Metin sonunda kaynaklardan önce verilebilir. Metin içerisinde kullanılan başlıkların ve alt başlıkların tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir şey belirtilmemelidir. Tüm metin İngilizce olmalıdır)

TEŞEKKÜR :
Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI:
Yazar/Yazarlar çıkar çatışması beyanını bu bölümde, kaynaklardan önce verilmelidir.