Konferansta ülkemizin beklentilerine uygun olarak bilimi sanayide uygulamak amacıyla konusunda uzman ve uluslararası alanda kendisini kanıtlamış bilim insanlarını  şirketler ve Ar-Ge merkezleri çalışanlarıyla ile buluşturacak Uygulamalı atölye çalışmaları (workshoplarla) yapılacaktır. Bu faaliyetler  yetişmekte olan bilim insanları için de verimli bir deneyim olacaktır. Ar-Ge personelleri konferans atölye çalışmalarına katılarak kendilerini ilgilendiren yapay zeka alt konularında uygulamalar ve  örnekler hakkında bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir, varsa proje konularını mütalaa edebileceklerdir. Uygulamalı atölye çalışmalarına katılan şirket temsilcisi ve Ar-Ge mühendislerine katılım sertifikası verilecektir. Ayrıca isteyen şirketler ve Ar-Ge merkezleri konferansta düzenlenecek olan panel ve uygulamalı atölye çalışmalarına sponsor olabileceklerdir. Uygulamalı atölye çalışmaları; 45 dakika konu anlatımı, 45 dakika uygulama ve 30 dakika soru cevap olmak üzere  en az 120 dakika sürecektir. Konferansta, Ar-Ge personelleri ve şirket temsilcileri akademik bildiri sunabileceklerdir.

Ayrıca bilim insanları tarafından 12 seansta gerçekleşecek yapay zeka ile ilgili konuları içeren bildiri sunumlarını dinleyici olarak ta katılabileceklerdir. Konferansta “yapay zeka, dijitalleşen dünya ve yapay zeka politikaları” panelleri ile güncel sorun ve değişimin izlerini genele aktarılmada bilimsel etkinlik aracı kullanılarak dönem itibariyle özel sektör ve bilim insanı görüşleri en güncel haliyle deklare edilecektir. Bu panellerdeki görüş ve tartışmalar basına açık olarak düzenlenecek olup  canlı yayınlarla mümkün olduğu kadar bilimsel etkinliğin etkileşimi genele yayılacaktır. 

Komitemizce kabul edilmiş ve sunulmuş İngilizce çalışmalar Springer Serisi kapsamında kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca Seçilmiş makaleler Elsevier ve Springer dergileri başta olmak üzere bilimsel dergilere önerilecektir. Kabul edilen ve sunulan Türkçe çalışmalar konferans e-kitabında (e-ISSN kayıtlı) basılacaktır. Konferans sonunda kamuoyuna detaylı bir sonuç raporu paylaşılacaktır. Bu sonuç raporunda Bilim insanlarının yapay zeka ile ilgili görüşleri ve gelecekteki öngörüleri, katılımcı Ar-Ge merkez ve şirketlerinin görüşleri, uygulamalı atölye çalışma çıktıları yer alacaktır.

Uygulamalı atölye çalışmaları

 • Proje Yönetiminde Yapay Zeka
 • Metasezgisel Algoritmalar
 • Derin Öğrenme Teknikleri
 • Endüstride Yapay Zeka Uygulamaları

Kayıt Formu Katılım Türü bölümünden AR-GE/Atölye Çalışmaları kapsamında katılmak istediğiniz çalışmaları seçerek buradan kayıt olabilirsiniz.

Ar-Ge merkezlerini ve Ar-ge mühendislerini, Özel sektör şirketleri ve şirket temsilcilerini  “Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik” konferansına katkı vermeye davet ediyoruz.

Kapsam / Konular

 • Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • Derin Öğrenme Uygulamaları
 • Zeki Optimizasyon Çözümleri
 • Robotik / Softrobotik ve Kontrol Uygulamaları
 • Hibrit Sistemlerle Çözümler
 • Zeki Çözümler İçin Algoritma Tasarımı
 • Görüntü / Sinyal İşleme Destekli Zeki Çözümler
 • Veri İşleme Odaklı Zeki Çözümler
 • Tahmin ve Teşhis Uygulamaları
 • Lineer Cebir ve Uygulamaları
 • Nümerik Analiz
 • Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları
 • Olasılık ve İstatistik
 • Yöneylem Araştırması ve Geleneksel Optimizasyon
 • Ayrık Matematik ve Kontrol
 • Nonlineer Dinamik Sistemler ve Kaos
 • Genel Mühendislik Uygulamaları