Uluslararası Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik Konferans Düzenleme Komitesi (Düzenleme Komitesi) ve konferans ana sponsor şirket Ter Yazılım Bilgisayar Medikal Tem. Tic. Ltd. Şti. (Şirket), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle iş bu “Gizlilik Politikası” kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.  Ayrıca bu “Gizlilik Sözleşmesi” çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunu sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde konferansın web sitesine başvurarak bu bilgilerin nasıl silinmesini sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. 

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 6896 sicil numarası ile kayıtlı ve Isparta Göller Bölgesi Teknokenti’ nde bulunan Ter Yazılım Bilgisayar Medikal Tem. Tic. Ltd. Şti. (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik önlemlerini almaktadır. 

Gizlilik Politikası Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kullanıcıya ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça rıza veresi halinde mümkündür. icaiame.com internet sitesine girildiğinde herhangi bir bilgi internet sitesi sunucularında depolanmaMAktadır. submission.icaiame.com web sitesine girildiğinde kayıt için internet sitesinde bazı bilgiler ilgili web sitesi sunucusunda depolanmaktadır. 

Bu veriler zorunlu girilmesi kaydıyla şu şekildedir;

 • İsim
 • Soyisim
 • Adres
 • Ünvan
 • Telefon Numarası
 • E-Posta
 • Şifre

Verilmesi zorunlu olmayan veriler

 • Kimlik Numarası

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada ön görülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktaracağını taahhüt eder. 

Kişisel verilerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir.

 • Web Sitelerini erişim
 • Kullanıcılarla iletişim sağlanması
 • İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma
 • Fatura başlık bilgisi kullanımı
 • Bildiri süreçlerinin takip edilmesi

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri bu “Gizlilik Politikası” kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bilgi aktarımları Konferans Düzenleme Komitesi ve Şirket ilgi aktarımları dışında üçüncü kişilere aktarılmayacağını taahhüt edilmektedir. Bu “Gizlilik Politikası” şirketin kendi uygulamaları dışında toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri ve platformlar tarafından toplanan bilgileri kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket ve Düzenleme Komitesi sorumlu değildir.

Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden (submission.icaiame.com) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Cookie’lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolandığı aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kayıt olurken verdiğiniz kişisel bilgiler  veya siteyi kullanımınız esnasında topladığımız bilgilerdir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir.

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • IP Adresi

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Şirket, gizlilik veri koruma prensiblerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirebilmek için bu “Gizlilik Politikası” nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen gizlilik politikası internet sitesi üzerinden ilan edilir. “Gizlilik Politikası” güncel haline www.icaiame.com adresinden ulaşılabilir. Gizlilik politikası değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. 

Veri Saklama Süresi

Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Konferans duyurularından haberdar olmak için paylaşılan veriler saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca şirket ve düzenleme kurulunca paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kayıyla otomatik olmayan yollarla elde edilelerek kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. KVKK 11. maddesindeki haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir

 • Düzeltme Hakkı
 • Silme Hakkı
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya konferansın mail adresi olan info@icaiame.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.